ANBI

 

Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst de Vrijmetselaars Loge "De Oude Landmerken" 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN Registratie: 815743221

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Kamer van Koophandel:

Kamer van Koophandel: 40121691, te Arnhem, vastgelegd op 14-11-2013
Breitnerstraat 21  68132 HN  Arnhem  Email


Logebestuur 2020:
Vereniging voorzitter : E.A. Valk / R.J. Rietman
Vereniging Secretaris:  J. Trubendorffer / M. Poodt
Vereniging Thesaurier: R.W. Warmenhoven

Beloningsbeleid:  Bestuurders ontvangen geen vergoeding.

FinanciŽn:  Verantwoording boekjaar 2020.pdf

 

Beleid
De Loge De Oudelandmerken is een vereniging op levensbeschouwelijke grondslag.
Voor meer informatie zie http://www.vrijmetselarij.nl/ANBI-Info