Lid worden
  van onze Vrijmetselaarsloge in Arnhem - Velp  Gelderland.        

U klopt aan en wij doen open.

De eerstkomende bijeenkomst voor belangstellenden is op een nog nader te bepalen datum.

Met al uw vragen over vrijmetselarij en onze loge kunt u te allen tijde terecht bij onze
Voorlichter: 
 
Tel. : 06 198 767 57   of  mail : info.loge147@vrijmetselarij.nl                 

Vrijmetselarij is echter niet een vereniging waarvan men ‘even’ lid wordt om te zien ‘of het wat is’.

Wij hanteren een vaste procedure. U weet nl. vooraf niet wat een inwijding met u doet.
Wij proberen in te schatten of het bij u past, hoe lastig dat ook is. 

Om het gedachtegoed van de vrijmetselarij te belichten, organiseren wij een aantal activiteiten:

Zo'ndag
-en

Ons gebouw leent zich voor lezingen, tentoonstellingen of concerten en daar maken wij
dankbaar gebruik van.
Meestal organiseren wij dat op een zondag, vandaar de naam  Zo'ndag.
Indien u wilt kunt u meteen meer te weten komen over vrijmetselarij, maar dat hoeft niet. 
De eerstvolgende Zo'ndag:  nog geen datum bekend.

Open dagen of avonden.
Hierbij wordt u middels een lezing, presentatie, beeld of geluid, uitleg gegeven over wat vrijmetselarij is.

De eerstkomende bijeenkomst voor belangstellenden wordt nog vastgesteld.Open comparitie. 

Voor serieus geďnteresseerden organiseren wij af en toe een Open Comparitie.
U maakt een 'gewone' comparitie-avond mee, waarbij een lezing wordt gehouden en er een gedachtewisseling
(dat is iets anders dan een discussie) plaatsvindt.
Het kan heel prettig zijn om de sfeer en de gang van zaken in een specifieke loge eens mee te maken.
We hanteren een bepaalde stijl en mores, die u dan in de praktijk duidelijk zullen worden.
De eerstvolgende Open comparitie: wordt nog vastgesteld.

Onze loge op de buis  

Het programma 'Walhalla' van TV Gelderland zond op 27 februari 2010 om 18:15 uur een item uit over vrijmetselarij.
Hiervoor waren op 21 februari opnames gemaakt. U ziet hoe vrijmetselar
en van loge De Oude Landmerken samenkomen en 'arbeiden'. 
Eerste deel:    1.30 min. - 8.00 min.    

Daarna "doorspoelen" naar
Tweede deel:  11.30 min -  17.00 min.  

Bron: TV Gelderland, Walhalla 27 februari 2010 

Copyright © 2012 vrijmetselaarsloge De Oude Landmerken Arnhem Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid   Privacyverklaring Loge DOL